Peter Verlinden

    CHANGE

    Peter Verlinden als docent

    Binnen de master in de vergelijkende en internationale politiek (faculteit sociale wetenschappen) aan de KULeuven biedt Peter Verlinden de studenten de kans inzicht te krijgen in de rol van de media bij internationale conflicten.

    Doorheen deze cursus wordt een overzicht gegeven van de verschillende media die van belang zijn bij internationale conflicten (geschreven pers, radio, televisie, internet) waarbij ook de structuur van internationale media wordt verduidelijkt en een theoretisch kader geschept over 'media en conflicten, maar ook andere belangrijke aspecten komen aan bod, zoals de al dan niet onpartijdigheid van de media, de controle over de media tijdens conflicten en de beeldvorming bij internationale conflicten. Aan de hand van media-materiaal worden uiteraard ook een aantal cases uit de praktijk besproken (Rwanda en Congo, de Golfoorlog, Afghanistan, ...).